The political and spiritual center of Tiwanaku culture, Bolivia – Političko i duhovno središte kulture Tivanaku, Bolivija

Kapija Sunca, divljenja vrijedan ulaz u grad Tivanaku, isklesana je iz jednog bloka andezita teškog sto tona. Gornji dio ukrašen je bareljefima koji …

The political and spiritual center of Tiwanaku culture, Bolivia – Političko i duhovno središte kulture Tivanaku, Bolivija