Friedmann Equations

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Protest in ChinaFreemann Equations: the opening up of the universe

Friedmann Equation (Source: Hindustan Times)

it’s pain on a white piece of paper

not a poem

.

battering, crippling, numbing

deaden emotions, there’s nothing left to feel

you are left with nothing child, the pain

.

the hopelessness, I too

need to

leave

you

.

we do not have a name

we are the nameless

fallen people

November 2022

không phải bài thơ nó là tờ giấy trắng

nỗi đau trống rỗng

.

tan nát, gục ngã, chẳng còn gì trong lòng

cảm xúc của chúng ta đã chết

bỏ lại em trắng tay, đau đớn

.

cảm giác vô vọng, anh cũng cần

thoát

khỏi

em

.

chúng ta không có tên

chúng ta là những người vô danh

ngã xuống

Lê Vĩnh…

View original post 60 more words