Within the nest of crumbling leaves — Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm Trong ổ lá mục mùa đông những trái thông nằm nhớ chân trời linh hồn vỡ gió nâu dần nắng phai Đám cưới đi ra từ chân núi váy lộng như mây trắng vương đồi lau gió thổi […]

Within the nest of crumbling leaves — Nguyễn Thị Phương Trâm