The year coming to an end

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Tiếng va chạm của sự ngưng lại một năm. Hết năm cũ là bắt đầu năm mới, thời gian nhiều khi chỉ như tiếng kêu của các mảnh phế liệu chạm vào nhau trong bao tải. Như tiếng sột soạt phía trong ngăn kéo, khi ta kéo ra nhặt bớt rác.

Nàng, mỏng như lát bánh mì, phết bơ màu vàng, rực rỡ.

Năm cũ, như một chiếc giày chật làm đau ngón chân của nàng, khi di chuyển trên sàn nhà, vì nàng khao khát ngã vào tình yêu.

Nàng chỉ thấy người thì than trách nhuận bút thấp hay không vào được hội, người thì xuýt xoa hụt giải hay giải cao mà lại ít tiền.

Người thì cao đạo than thở nhà văn chỉ cần tác phẩm mà nàng…

View original post 538 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.