saigon 20h30

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 


Dalat Station, Vietnam

saigon 20h30
 the rain easing the kiss easing our eyes ever easing hands barely the stone park bench heated barely the Saigon-Nha trang ticket burst out in tears cut short the boulevard the chaos the haemoglobin on a stampede pressing the phone for time the car horns anxious rushed the boarding imprisoned eyes through the glass pane the clumsy messages in one’s hands May 2021 --- mưa vừa tạnh nụ hôn vừa tạnh ánh mắt chúng ta chưa tạnh vòng tay chưa tạnh ghế đá công viên chưa kịp ấm chỗ ngồi chiếc vé sài gòn nha trang bật khóc khoan cắt đại lộ khoảnh khắc rối có thể làm hồng cầu dập dã nhấn phím di động xem giờ cảm giác còi xe giục giã lên xe ô cửa kính cầm tù ánh…

View original post 286 more words