My fellow citizens

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh


Dân nước tôi Đừng để ý bầu bán đại hội. bữa tiệc của quỷ Đừng hóng chuyện lên xuống vào ra Đừng để ý đốt lò củi lửa Đừng vỗ tay vì cáo chết chồn lên Đừng hát ca trong vũng đọng ao tù Hãy xô nó vào miệng huyệt quá khứ Lũ người quỷ ám Không thể thành người Dân nước tôi Hãy gọi nhau làm người Dạy nhau làm người Nỗi sợ và lòng căm hờn không phải gia tài để sống Khinh khi và chế nhạo Không phải linh hồn ta Cô đơn và gào thét không phải báu vật Để mang theo vào giấc ngủ Đứng cạnh nhau. đòi lại phẩm giá Đòi lại tôn nghiêm Làm người Mỗi sinh mệnh là kết quả của một tình yêu Ta đến…

View original post 222 more words