a dragonfly yearning for the Sun

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Tôi thức dậy
bởi tiếng con chuồn chuồn đập cánh trên cửa kính
nắng vàng như nến thắp
rèm cửa long lanh
óng sợi tháng tư

Tôi thức dậy
con chuồn chuồn thương nhớ mặt trời
vỗ cánh vào thủy tinh
gió từ biển mang mùi muối mặn
trên da thịt người
những nẻo đường trắng xóa

Tôi thức dậy từ cơn ngủ trên cột buồm
linh hồn gió lớn
hát trong vỏ ốc nguyên sinh
con chuồn chuồn đã thôi đập cánh
và đậu vào bức tranh
bức tranh vẽ cánh buồm màu nâu
lồng lộng trên tường xanh
biển cả đầy phòng

I woke up to the flapping of dragonfly wings on the glass the sun like a flickering candle flame through the window curtain shimmered brilliant threads of April I woke up a dragonfly yearning…

View original post 105 more words