the living word

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


ĐỜI CHỮ
 Tôi ngồi ghi lại đời tôi Ghi lại thời tôi những chữ cào giấy rách nát những chữ gào thét trên sa mạc A4 một biến dạng của đời rừng đã chết chữ vặn mình cõng những bóng ma mù lòa chữ còng thân gánh những mặt trời nhật thực đen ngòm chữ phủ lụa là trắng toát trên tử thi thế kỉ chữ đổ gục trên lưỡi quỷ vi trùng chữ hấp hối trong gọng kìm giãy chết mắt chữ đứng tròng Bạo chúa khoác áo thầy tu khoác áo cổ cồn khoác áo trắng khoác lác Chữ vùng dậy như lưỡi lửa liếm vào cỏ tranh săng chữ tuốt gươm dựng đứng trừng trừng chữ cuồng nộ mưa lũ cuốn phăng rác rưởi chữ hồng thủy tận thế Noah Đường chữ rải vàng hoa…

View original post 322 more words