“foreigners”

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh


Gọi nhân dân mất ngủ là thù địch
gọi kẻ tàn sát quê hương là “nước ngoài”
nỗi buồn và tình yêu là kẻ bôi nhọ
những ai gọi tên sự thật là nói xấu
ta gọi người là gì
ơi đất quê bạc màu
ta gọi nhau là gì
tháng ba này xám ngắt
con thuyền cũ nằm bờ
mơ đảo xa đã mất

những bài thơ nhảm nhí
toàn những câu què cụt
như đoàn binh thất trận
từ đảo hoang trở về
trên phố cũ gục đầu

em gọi anh là gì
tên làng mình đổi khác
Tào Sơn ơi Tào Sơn
bao cuộc hẹn đành lỡ
vì những bến không tên

they call the sleepless citizens your enemy they call the murderers of our people “foreigners” sadness and love equating…

View original post 144 more words