corpses of letters

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


XÁC CHỮ

Những thân chữ rách nát
bám vào màn hình
để leo vào lòng người
trượt
ngã
vỡ nát
nghĩa địa
xác chữ la liệt trên mảnh thủy tinh
liếc sắc
không được mai táng
và cầu siêu
gió thổi hun hút
hồn chữ xoay như đám lá trên mộ thiên đường

Ta quỳ bên góc tối của thế kỉ 21
trông làm Vũ Đại
để khóc
và trốn cảnh sát
mỗi nhà giáo là một cảnh sát
mỗi bè bạn là người kiểm duyệt
là tòa án
xử tử những con chữ nổi loạn
những con chữ rướm máu
lang thang
gào khóc
đi vào huyệt mộ
mênh mông
cõi người

CORPSES OF LETTERS 
 The words shredded spattered on the screen crawling into the heart of humanity slipping falling crumbling necropolis corpses of letters everywhere shards…

View original post 114 more words