the endearment in the lake

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


TÌNH TỰ TRONG HỒ

Em đến thăm anh sen nở trong hồ cũ
Xanh lại tháng ba
Một vùng mất ngủ

Mặt trời lặng lẽ trên đầu
Thắp những âu lo
Về ngày đang tới

Tuổi cuộn tròn như búp nụ
Nở tàn đã bao lần
Muốn nói một điều gì thương mến lắm
Mà hương sen day dứt
Đọng mãi trong hồ sâu

THEENDEARMENT IN THE LAKE 

The lotus bloomed in an old lake the day you came
March anew was a fresh green
A sleepless land

The Sun atop silent
Burning fretful 
The coming days

An age curled up in a bud
Time again bloom to perish
Eager in uttering endearment
Yet the tormenting scent of the lotus
Remains forever still in the depths of the lake

(May 2020)

Sydney Botanical Garden


Thái Hạo, the…

View original post 33 more words