Dusk

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Bùi Kim-AnhTra
nslation by Nguyễn Thị Phương Trâm


DUSK

.

A stroll around the lake

the lake silent

boundless

.

Leaves glistening teardrops

blooms are hidden waiting

the light reflection of the Sun

.

Rosy the hues of dusk

a bottomless lake

to farewell this day the Sun in such haste

.

(April 2020)

_____

CHIỀU

.

Ta đi dạo quanh hồ

mặt hồ lặng im

bờ hồ như vô bờ

.

Những chiếc lá long lanh ngấn lệ

những bông hoa náu mình chờ

mặt trời soi làn nước hồ chiều

.

Hừng lên màu hoàng hôn

đáy hồ như vô đáy

vội vã mặt trời từ giã ngày


Bùi Kim Anh, the poet born 1948 in Thái Bình, graduated from Hanoi Teacher College, a teacher at a few high school in Hanoi(Cổ Loa, Bạch Mai…

View original post 83 more words