on the shimmering pages of enormity

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


I’ve noted the sacred books

on the shimmering pages of enormity

I’ve hunted with arrows of sunlight

in a forest of the rising sun

I’ve blinked upon the twilight afternoon

the darkness sometimes steeped in blood

from my throat a glorious note

the meadows barer than departure

I alone pushed along the rusty bike

the twisting path brown and full of light

(December 2021)

_____

tôi viết cuốn sách thiêng liêng

vào trang lấp lánh của rộng lớn

tôi săn bắn bằng mũi tên ánh sáng

trong khu rừng mặt trời mọc

tôi chợp mắt dưới chiều muộn

bóng tối đôi khi nhuộm máu

tôi cất lên nốt nhạc mạnh mẽ

cánh đồng trống hơn sau sự ra đi

tôi đẩy xe…

View original post 55 more words