Villa Romana del Casale, Italy – Vila Romana del Kazale, Italija

Myrela

Najslavniji primjerci bikinija u istoriji jesu oni koje nose deset djevojaka što, ravnodušne prema gotovo potpunoj nagosti, trče, loptaju se i bacaju disk. To, zapravo, nije bikini, već fascia pectoralis i subligatur, koje su odijevale mlade Rimljanke kada su se bavile gimnastikom. Ipak, mozaik u jednoj od odaja vile u Kazaleu, koji je ovjekovječio te djevojke, morao je imati izvjesnu erotsku vrijednost u doba kada su samo božanstva predstavljana naga. Neobičan prizor samo je jedan od elemenata koji ovu luksuznu vilu čine izuzetnim svjedočanstvom o načinu života i prožimanju kultura, karakterističnom za rimsko carstvo, na vrhuncu njegove moći i početku njegovog opadanja.

Vila u Kazaleu izgrađena je u trećem ili četvrtom vijeku n.e. (doba obilježeno borbom za moć) na Siciliji, rimskoj pokrajini kojoj je Justinijan dodijelio naziv Res suburbicaria. Ta povlastica značila je da ostrvo potpada pod neposrednu vlast Rima i da će veći posjedi (latifunda)…

View original post 315 more words