Groups of Monuments at Hampi, India – Grupa spomenika u Hampiju, Indija

Myrela

Od prizora koji pruža ta oblast zaista zastaje dah i to je sigurno jedan od najupečatljivijih predjela u južnoj Indiji. Stjenovita brda sastoje se od masiva koji, kao da su slučajno razbacani, i koji se u najčudnijim oblicima pružaju svuda okolo. Tu i tamo nailazi se na velike površine pod bujnom vegetacijom, a blistava rijeka Tungabadra protiče između širokih obala. Hampi, kako glasi drevno ime grada, koje se još i danas koristi, ili Vidžajanagar, “grad pobjede”, kako se zvao na svom vrhuncu, danas predstavlja ogromni i izuzetno upečatljiv kompleks ruševina. Osnovali su ga oko 1336. godine braća Harihara i Buka, vjerovatno sinovi vladara kojeg su odredili muslimanski osvajači. Braća su nekada bili hinduistički vjernici, ali prihvatili su islam i tako obezbjedili sebi visoke položaje. Ali, onda su se pobunili, vratili na hinduizam i uspostavili nezavisnu vlast nad teritorijom koju su im dodijelili muslimanski vladari. U naredna dva vijeka grad je…

View original post 729 more words