Tikal, Guatemala – Tikal, Gvatemala — Myrela

Urbani karakter majanskih gradova bio je predmet dugih i opsežnih rasprava, a Tikal je mjesto koje je pružilo najviše pouzdanih elemenata. Gustina stanovništva bila je vrlo mala, što je bila tipična osobenost majanske urbanizacije, ali, veličina, monumentalnost i broj stanovnika pružili su model na osnovu kojeg je moguće shvatiti dinamiku nastanka i razvoja tog najvažnijeg […]

Tikal, Guatemala – Tikal, Gvatemala — Myrela