Let’s save the wildlife! – Orangutans — Myrela – Please Boycott Palm Oil! — Barbara Crane Navarro

Orangutani su veliki majmuni porijeklom iz prašuma Indonezije i Malezije. Sada se nalaze samo u dijelovima Bornea i Sumatre, ali su se tokom pleistocena kretali širom jugoistočne Azije i južne Kine. Klasifikovani u rod Pongo, orangutani su prvobitno smatrani jednom vrstom. Od 1996. godine podijeljeni su na dvije vrste Bornejski orangutan (Pongo pygmaeus, sa tri […] […]

Let’s save the wildlife! – Orangutans — Myrela – Please Boycott Palm Oil! — Barbara Crane Navarro