Monastery of St. Nicholas, Svojnovo, Serbia – Manastir Sveti Nikola, Svojnovo, Srbija

Myrela

Nedaleko od sela Svojnova, na obroncima planine Juhor, nalazi se manastir posvećen Svetom Nikoli. Po predanju, zadužbina je kneza Lazara iz druge polovine 14. vijeka. Osnova crkve je trolisna, što je inače karakteristično za graditeljstvo moravske škole do sredine 15. vijeka, pa i kasnije. Blizu manastira Svojnova, nalaze se crkve i manastiri: Ravanica, Jošanica, Ivković, Županjevac i drugi, sagrađeni uglavnom tokom druge polovine 14 vijeka. Manastir je stradao više puta, a u toku vojevanja kapetana Koče Anđelkovića, krajem 18. vijeka, Turci su ga potpuno srušili. Zauzimanjem nahijskog kneza Mila Radujkovića, 1812. godine manastir je obnovljen i pretvoren u parohijsku crkvu. Crkva je trikonhalne osnove, zasvedena nepravilnim valjskastim svodom. Na istočnoj strani je velika polukružna apsida, a na bočnim stranama plitke konhe. Zidana je od lomljenog kamena. Krov je dvoslivan. Ikonostas i dio živopisa novijeg su datuma. Sjeveroistočno od crkve je stari konak iz 1812. godine, a novi konak je na…

View original post 10 more words