Let’s save the wildlife – Orangutan (Pongo)

Myrela

Orangutani su veliki majmuni porijeklom iz prašuma Indonezije i Malezije. Sada se nalaze samo u dijelovima Bornea i Sumatre, ali su se tokom pleistocena kretali širom jugoistočne Azije i južne Kine. Klasifikovani u rod Pongo, orangutani su prvobitno smatrani jednom vrstom. Od 1996. godine podijeljeni su na dvije vrste Bornejski orangutan (Pongo pygmaeus, sa tri podvrste) i Sumatranski orangutan (Pongo abelii). Treća vrsta, Tapanuli orangutan (Pongo tapanuliensis) definitivno je identifikovana 2017. godine. Orangutani su jedina preživjela vrsta potporodice Ponginae, koja se genetski odvojila od ostalih hominida (gorile, šimpanze i ljudi). Orangutani su najusamljeniji od velikih majmuna, društvene veze se javljaju prvenstveno između majki i njihovih zavisnih potomaka. Mogu da žive preko 30 godina, kako u divljini, tako i u zatočeništvu. Orangutani su među najinteligentnijim primatima. Sve tri vrste orangutana smatraju se kritično ugroženim. Ljudske aktivnosti izazvale su ozbiljan pad populacije (krivolov, uništavanje staništa, krčenje…

View original post 23 more words

One thought on “Let’s save the wildlife – Orangutan (Pongo)”

Comments are closed.