Jama Ledana, Republika Srpska – Pothole Ledana, Republika Srpska

Myrela

Jama Ledana je najveći, do sada otkriveni, ledeni podzemni objekat Republike Srpske. Nalazi se na planini Bobija, u blizini Vučije poljane, na 950 metara nadmorske visine. Ulaz u jamu nalazi se u velikoj, strmoj vrtači Ledanske uvale, u blizini puta Gornji Ribnik – Srnetica – Drinić. Jama je otkrivena 1998. godine, za vrijeme speleološke ekspedicije “Klekovača 98”. Speleomorfološki, jama se sastoji od vertikalnog, ulaznog kanala i dvije velike dvorane ukupne dužine 180 metara. Ulazna, veličine manjeg fudbalskog igrališta, u potpunosti je pokrivena stalnom ledenom korom. U centralnom dijelu nalazi se kupa od leda i smrznutog snijega na koju su oslonjeni trupci koje su koristili “ledari” za iznošenje leda, prije pojave frižidera.

Jama Ledana povremeno je i ledenica i snježnica. Formirani led u ljetnjim mjesecima djelimično se otapa pod sunčevom svjetlošću i tada se formira tanak sloj vode ispod kojeg leže debele naslage stalnog leda. Ledena masa u ulaznoj dvorani je…

View original post 105 more words