Lê Vĩnh Tài | as a poet (235)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

as a poet

you’re thief

and the vernacular isn’t what you steal

.

you steal the hearts

of those who happened to read

you

_____

 

là nhà thơ

bạn chính là kẻ trộm

nhưng bạn không đánh cắp ngôn ngữ

.

bạn chỉ đánh cắp trái tim

của những người đã lỡ đọc

bạn…

_____

JANUARY 2021

View original post