Lê Vĩnh Tài | DEFENSIVE (135)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the mist

or a pretence, defensive clouds

.

birds

or a pretence, defensive tired arms

.

dollar and cents

or a pretence, defensive of a vessel long gone

.

and the smoke

or a pretence, defensive of its own shadow?

.

the confirmed pretence

choked us

.

hence poetry in pomp and ceremony swear:

.

I swear if not,

my lips shall in pretence disappear and fly away

like the birds, the mist, smoke…

_____

.

sương mù

hay giả vờ để bảo vệ một đám mây

.

những con chim

hay giả vờ để bảo vệ hai cánh tay đã mỏi

.

vài đồng xu

hay giả vờ bảo vệ chuyến tàu mất hút

.

và đám khói

hay giả vờ bảo vệ cái bóng của nó?

.

chắc chắn những sự giả vờ

đã làm chúng ta…

View original post 34 more words