Eolska ostrva, Italija – Aeolian Islands, Italy — Myrela

Arheološka istraživanja pokazala su da je naseljavanje Eolskih ostrva započeto bar u petom milenijumu p.n.e. kada je arhipelag postao važan trgovački centar između Istoka i Zapada. Zahvaljujući svom vulkanskom porijeklu, ostrva su vrijedan izvor opsidijana (poludragog kamena nalik crnom staklu) koji se, uglačan i naoštren, koristio u prastara vremena za pravljenje oružja i alatki. Prve […]

Eolska ostrva, Italija – Aeolian Islands, Italy — Myrela