Baalbek, Liban – Baalbek, Lebanon — Myrela

Ovaj grad u Libanu, između planina Libana i Antilibana, na 1.280 metara nadmorske visine, svoje današnje ime, Baalbek (prisutno od 400. godine nove ere na ovamo) duguje kultu boga Baala, vrhovnog božanstva istočnjačkog panteona, često poistovjećivanog s Jupiterom. U helenističko i rimsko doba grad je bio poznat kao Heliopolis, po imenu koje je takođe povezano […]

Baalbek, Liban – Baalbek, Lebanon — Myrela