Biljne bolesti u voćarstvu – Plant diseases in fruit growing

Myrela

BOLESTI NA JABUCI (Malus sylvestris)

  • Čađava krastavost (uzročnik: Venturia Inaequalis) – Znaci bolesti ispoljavaju se na svim njenim zeljastim dijelovima, ali su najuočljiviji na plodovima u vidu krasta. Preporučuje se tretiranje preparatima na bazi bakra, sumpora, cineba, cirama i kaptana, itd.
  • Pepelnica (uzročnik: Podosphaera leucotricha) – Zaraženi dijelovi pokriveni su sivopepeljastom prevlakom. Zahvata sve biljne dijelove. Naročito svoje štetno dejstvo ispoljava na izuzetno omiljenoj sorti jonatan. Prskati je preparatima na bazi sumpora ili dinokapa.

Izvor: (“Pelagićev narodni učitelj”, Vasa Pelagić) – Fotografija: (http://www.vocarskisavetnik.comhttps://www.syngenta.hr)

BOLESTI NA KRUŠKI (Pirus communis)

  • Pjegavost lišća (uzročnik: Septoria piricola) – Na lišću se pojavljuju okrugle tamne pjege raznih veličina. Napadnuto lišće se suši i opada, a to je izvor zaraze sljedeće godine. Protiv ove bolesti treba prskati početkom maja mjeseca i to preparatima na bazi bakra, cineba ili cirama, a sva ostala prskanja obavljaju se po potrebi.
  • Rak korijena (uzročnik:

View original post 170 more words