Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (1)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI CỦA… (1) 

1.

It’s but a dream…

within one’s huge ego

a step before

knowing one’s error

with one finger

agitated

twisted in a mass of curls

in some wild fashion 

screaming

so all could hear:

me me me

here here here

now now now

_____

Nó chỉ là một giấc mơ…

trong đó sự kiêu ngạo của ta lớn

tới mức trước khi ta

biết mình phạm tội

 

với một ngón tay

quay cuồng

sau đó xoắn vào trong mái tóc

được chải rất hoang dã

và hét lên

cho mọi người phải nghe thấy:

ta ta ta

đây đây đây

này này này… 

 

2.

One could have such a thought…

 

in the time straight after 

poetry has been molested

it’s possible to see

the quantified quality of our mind

falling…

View original post 4,735 more words