Lê Vĩnh Tài | I want to write a poem (244)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I want to write a poem

 

because the poem will

because the poem be

 

the poem

will throw itself upon the pages

with the vigour of a child learning how to talk

 

the poem

the lyrics you’ve forgotten

 

I want to turn us into a poem.

 

tôi muốn viết một bài thơ

 

bởi vì bài thơ sẽ

bởi vì bài thơ là

 

bài thơ

nó ném mình lên trang giấy

với tất cả sự dữ dội của một đứa trẻ đang tập nói

 

bài thơ

là bài hát mà bạn quên lời

 

tôi muốn mình trở thành một bài thơ…

 

View original post