Slike na stijenama u Tanumu, Švedska – Rock Carvings in Tanum, Sweden

Myrela

Sa svojih 12.000 stanovnika, koji pretežno žive u malim ribarskim selima duž obale Sjevernog mora, Tanum je najveća opština u provinciji Bohulsen u južnoj Švedskoj. Nalazi se u netaknutoj prirodi obogaćenoj izvanredno plodnim morskim okruženjem, koje pruža sredstva za život gotovo svim svojim stanovnicima. Glatke stijene i travnate čistine protežu se do mora i dominiraju obalom. Kopneni dio područja miran je poljoprivredni region s nizom uskih dolina. Na mjestu gdje se one sustižu, nastale su livade na kojima se čovjek prvi put nastanio prije više od 4.000 godina. U području koje pokriva pedesetak kvadratnih kilometara, nađeno je najmanje 350 grupa slika na stijenama, to jeste, više od 1.500 pojedinačnih predstava nastalih između 1800. i 500. godine p.n.e. Posebno se ističe Tanum, gdje su arheolozi otkrili ogromnu zbirku praistorijskih slika. One se mogu grupisati prema trinaest vrsta motiva, među kojima su zoomorfne i antropomorfne figure, drveće, otisci šaka i stopala, stari…

View original post 317 more words

One thought on “Slike na stijenama u Tanumu, Švedska – Rock Carvings in Tanum, Sweden”

Comments are closed.