Hieu Kien | and I could not see (1)

SONGNGUTAITRAM

By Hieu Kien, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

me

by an illusion

a veil of water

saw you swimming

naked feet struggling

 

you wept

and I could not see

 

should I fish you out

all wet

us watching the moon together

 

gathered in the rising moon

the moon isolated from the city lights

clumsily passing by

the magical night

 

tôi

ngồi trên màn nước 

ảo ảnh

thấy bóng em bơi 

đôi chân trần vẫy vùng

 

em khóc

tôi không thấy 

 

hay là tôi vớt em lên 

ướt át 

em có thể cùng tôi ngắm trăng

 

trăng đang lên 

mặt trăng không nằm trong ánh đèn phố thị

chạng vạng qua đi 

một đêm huyền diệu

 

Hieu Kien

View original post