Dolina Loare između Silija na Loari i Šalona, Francuska – The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes, France

Myrela

Leonardo da Vinči, najveći renesansni genije u oblasti umjetnosti i nauke, umro je 2. juna 1519. godine u 67. godini, u maloj rezidenciji u Kluu. Dvije godine prije toga, na poziv francuskog kralja Fransoa I od Valoa, on je došao u Amboaz, mjesto gdje se nalazio kraljevski dvorac. Leonardo je tako pobjegao iz Italije rastrzane suparništvom između gradova i spletkama na dvorovima, da bi našao mir u zemlji koja je bila na vrhuncu blagostanja. On je u Francuskoj boravio u srcu zemlje, u dolini Loare, koja je u tom razdoblju francuske istorije, bila kulturni, politički i ekonomski centar. Dugačka oko 1.000 kilometara, Loara je najduža francuska rijeka. U njenoj dolini nalazimo svjedočanstva o neolitskim naseljima nastalim još u trećem milenijumu p.n.e. Pošto je Julije Cezar pokorio Gale, tim područjem vladali su Rimljani, a s pojavom hrišćanstva glavni gradovi u regionu (Anže, Burž, Šartr, Orlean i Tur) razvili su se u…

View original post 1,060 more words