Palenke, Meksiko – Palenque, Mexico

Vivaldi translation of introduction: Among all the classic cities of the Mayan plain, the sanctuary districts of Palenque provide perhaps the most accessible key to understanding the historical, ideological, and propaganda goals of the Mayan royal dynasty.

Myrela

Među svim klasičnim gradovima iz majanske ravnice, svetilišne četvrti Palenkea pružaju možda najpristupačniji ključ za razumijevanje istorijskih, ideoloških i propagandnih ciljeva majanske kraljevske dinastije. Iako su arheolozi dugo bili usredsređeni upravo na građevine u djelu, posebno one podignute za vrijeme vladavine dvojice najpoznatijih vladara Palenkea, novija istraživanja su osvijetlila i ostale aspekte, od kojih mnogi pružaju jasniju sliku o urbanim obilježjima tog lokaliteta. Istraživanja obavljena u oblasti svetilišta dokazala su da je drevni grad zauzimao površinu od oko 350 hektara, koja je skoro u cjelini vidljiva današnjem posjetiocu i gusto pokrivena stambenim kompleksima, javnim objektima i hramovima. Najdrevnije razdoblje Palenkea ukazuje na značajnu težnju ka gustoj naseljenosti, prilično neuobičajenoj za majanski svijet. Grad je osnovan oko 150 godine, na obodu plodne ravnice isprijesecane riječnim tokovima, sjeverno od današnje meksičke države Čijapas. Zauzimao je strateški položaj između basena rijeke Usumakinta i obale meksičkog zaliva. Grad je uskoro počeo da privlači ljude…

View original post 705 more words