Lê Vĩnh Tài | “where does poetry come from dad” (306)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

“Where does poetry come from dad
people have written about everything there’s to write what’s there left for you Dad” (my daughter’s poem)
 
But the poet kept writing:
 
the horizon is a mirror
shattered, as she reached out
and held
onto you
you hang
there, on yourself saw the immense scarring of time
 
 
“Ba ơi thơ có từ lâu
người ta làm hết còn đâu Ba làm” (thơ của con gái)
 
Nhưng rồi thi sĩ vẫn làm thơ:
 
bầu trời như tấm kính
vỡ, khi nàng với tay
ra và nắm
lấy bạn
bạn treo
ở đó, nhìn mình đầy vết sẹo thời gian

View original post