Zaštićena oblast Gvanakasta, Kostarika – Area de Conservación Guanacaste, Costa Rica

Between August and December, 250,000 turtles arrive at Naranhoa and Nancy beaches to lay their eggs. The locals call this event arivada , although it is more reminiscent of a real invasion. But there is no better place in Central America to watch a scene like this. First come the green turtles ( Chelonia mydas ), soon followed by numerous olive tortoises ( Lepidochelys olivacea ), and then those of the giant soft armor ( Dermochelys coriacea)). To prevent the disturbance of these creatures, the Pacific Ocean zone is protected twenty kilometers towards the open sea, and the Guanacaste Protected Area, established by the Costa Rican government in 1989, includes beaches and vast coastal plains, and even stretches across the Cordillera Guanacaste mountain range to the Atlantic.

Myrela

U periodu od avgusta do decembra 250.000 kornjača pristiže na plaže Naranhoa i Nansite da tu polože jaja. Lokalno stanovištvotaj događaj naziva arivada (dolazak, prim.prev.), iako on više podsjeća na pravu najezdu. Ali, nema boljeg mjesta u Srednjoj Americi za posmatranje ovakvog prizora. Prve dolaze zelene kornjače (Chelonia mydas), ubrzo za njima stižu mnogobrojne maslinaste kornjače (Lepidochelys olivacea), a potom one džinovske mekog oklopa (Dermochelys coriacea). Da bi se spriječilo uznemiravanje ovih stvorenja zaštićena je zona Tihog okeana dvadeset kilometara ka pučini, a Zaštićena oblast Gvanakaste koju je 1989. godine ustanovila vlada Kostarike obuhvata i plaže i ogromne priobalne ravnice, pa se čak preko planinskog vijenca Kordiljera Gvanakaste proteže do Atlantika.

Mjesto gdje kornjače polažu jaja samo je jedna od mnogih atrakcija u 1.200 km² kopnene površine i oko 500 km² morske površine Zaštićene oblasti. To je i izuzetan skup različitih ekosistema, ali i…

View original post 333 more words