Knosos, Grčka – Knossos, Greece

Google translation of introduction: The remains of ancient Knossos represent the most important expression of the development of urban planning of architecture and art of the first European civilization, which Sir Arthur Evans named Minoan, after the legendary King Minos. The origin of the city is inextricably linked with the legend of that king, the son of the god Zeus, who, according to written tradition, civilized the population of Crete.

Myrela

Ostaci drevnog Knososa predstavljaju najvažniji izraz razvoja urbanističkog planiranja arhitekture i umjetnosti prve evropske civilizacije, koju je ser Artur Evans nazvao minojska, po legendarnom kralju Minosu. Nastanak grada je nerazlučivo povezan s legendom o tom kralju, sinu boga Zevsa koji je prema pisanom predanju civilizovao stanovništvo Krita. Vladao je mudro i pravedno, donosio zakone i postavio temelje pomorskoj nadmoći Krita tako što je stvorio njegovu prvu flotu. Minos se povezuje i s legendom o Minotauru, čudovištu rođenom iz strasti kraljeve žene Pasifaje prema jednom biku. Posramljen tim bićem s ljudskim tijelom i glavom bika, kralj je naredio Dedalu da izgradi veliku palatu (čuveni lavirint) u kojem će čudovište biti zatočeno. Svake godine (ili možda svake tri godine ili svakih devet godina) sedmorica mladića i sedam djevica iz Atine bilo je žrtvovano Minotauru, pošto je taj grad bio odgovoran za smrt jednog Minosovog sina. Uz Arijadninu pomoć, Tezej je uspio da…

View original post 930 more words