Grad Vatikan i San Paolo fuori le mura – Vatican City and San Paolo fuori le mura

Saw the Pope at Vatican in 1966 but missed this part of Vatican. Thanks for posting

Myrela

Lateranski ugovor koji su 11. februara 1929. godine potpisali papa Pije XI i Benito Musolini potvrdio je postojanje suverene države Grada Vatikana (Città del Vaticano), pod upravom pape i potpuno nezavisne od Kraljevine Italije. Time je konačno razriješena kontroverza koja je nastala 20. septembra 1870. godine kada je kralj Vitorio Emanuele II ušao s trupama u Rim i ukinuo papsku državu. U prvim vijekovima postojanja Rima, Ager vaticanus bio je periferija na prostoru između desne obale Tibra i vatikanskih brda, sve do mosta Milvio na sjeveru i brda Đanikolo na jugu. Oko prvog vijeka stare ere, to močvarno područje počelo je postepeno da se pretvara u stambeni dio grada, gdje su ugledne rimske porodice podizale luksuzne palate (horti). U Avgustovo vrijeme u tom kraju cvjetali su Agripinini vrtovi, a kad je Kaligula postao car, tu se nalazio cirkus – Gajanum – čiji su pojedini ostaci uklopljeni u…

View original post 1,083 more words