Pećina Banja Stijena, Republika Srpska, BiH – Banja Stijena Cave, Republika Srpska, BiH

Myrela

Ulaz u pećinu nalazi se na lijevoj strani kanjona rijeke Prače, ispod sela Banja Stijena, po kome i nosi naziv. Lokalno stanovništvo je naziva i Mračna pećina. Ulaz se nalazi na oko 590 metara apsolutne visine, dvadesetak metara iznad korita rijeke Prače. Pećina je postala poznata početkom dvadesetog vijeka kada je Austrougarska započela gradnju uskotračne pruge kroz kanjon Prače. Prvi podaci o pećini u literaturi potiču od entomoloških istraživanja Viktora Afelbeka. Primjerke na obradu dobio je od austrijskog oficira Oto Kaula, koje je prikupio 1907. godine, za vrijeme posjeta pećini. U literaturi pećina se spominje i kao pećina koju su prije Prvog svjetskog rata posjećivali turisti (Daneš, J. 1921). Prva speleološka istraživanja Banje Stijene preduzeo je Čeh Jirži Daneš, koji je bio u službi u austrougarskoj vojsci. Istraživanja je preduzeo iz vojnih razloga, jer se u pećinama Bosne i Hercegovine tragalo za koštanim ostacima od kojih je Austrija…

View original post 447 more words