Strogi rezervat prirode Tsingi de Bemaraha Madagaskar, Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve, Madagascar

Myrela

Lemur sifaka (Propithecus verraux deckeni) najveća je i, uglavnom, dnevna životinja dok tilitilivaha (Microcebus murinus) nije veći od omanjeg pacova i izlazi samo noću, a u rezervatu Tsingo de Bemaraha postoji i devet drugih vrsta lemura koje variraju između ova dva ekstrema. To su zlatnokrune sifake (Propithecus tattersalli) i mungos lemur (Eulemur mongoz), perijerova sifaka (Propithecus diadema perrieri) i miln-edvardsov lemur (Lepilemur edwardsi), kao i jedna od najrjeđih vrsta lemura aj-aj lemur ili prstenorepi lemur (Daubentonia madagascariensis), koji uživa u dubinama šuma. Prirodni rezervat Tsingi de Bemaraha na zapadu Madagaskara, s površinom od 1.520 km², prvi put stavljen je pod zaštitu 1927. godine kako bi se očuvala priroda izuzetne ljepote koja je nekada bila gotovo nepristupačna. Na istoku ograničena provalijom dubokom 300 do 400 metara, na čijem dnu se nalazi rijeka Manabolo, visoravan Bemaraha čini karstna…

View original post 348 more words