Manastir Tresije, Srbija – Tresije Monastery, Serbia

Myrela

Osnivanje manastira Tresije na Kosmaju, nedaleko od Sopota, pripisuje se despotu Stefanu Lazareviću. Međutim, najvjerovatnije da je manastir nastao još krajem trinaestog ili početkom četrnaestog vijeka, u vrijeme kralja Dragutina, a da je obnovljen u vrijeme despota Stefana, početkom petnaestog vijeka. U turskim izvorima manastir se pominje 1560. godine, kao manastir Svetih Arhanđela pod imenom Tres, koji ima 12 kaluđera. Stradao je krajem sedamnaestog vijeka od Turaka. Kaluđeri su sa manastirskim dragocjenostima prešli u Srem i našli utočište u fruškogorskim manastirima. U manastir Hopovo donijet je 1641. godine jedan Psaltir iz manastira Tresija, koji je kasnije prenijet u Hilandar gdje se i sada nalazi. Razrušeni manastir obnovili su 1709. godine rakovački kaluđeri sa igumanom Visarionom. O toj obnovi svjedoči natpis uklesan u kamenu lijevo od ulaznih vrata današnjeg hrama. Međutim, manastir je ubrzo zapustio i ostao u ruševinama sve do 1936. godine, kada je počela dosta nestručna obnova, okončana 1950…

View original post 122 more words