Majdan Imam u Isfahanu, Iran – Meidan Emam in Isfahan, Iran

Myrela

Esfahan nesf-é jahan, što znači “Isfahan je centar svijeta”, bila je rečenica na usnama svakoga ko je u sedamnaestom vijeku posjetio ovaj grad; ljudi su bili zadivljeni njegovim veličanstvenim građevinama i razmjerama trgovine koja se tu odvijala. Ipak, ovaj čudesni grad stvoren je u roku od samo 30 godina zahvaljujući jednom ambicioznom vladaru koji je umio da iskoristi usluge dvojice najamnika. Tokom cijelog šesnaestog vijeka dinastija Safaved, koja je 150 godina vladala Persijom, posmatrala je kako se njena teritorija sve više smanjuje i prelazi u ruke Osmanlija. To je trajalo sve dok ser Entoni Šerli i njegov brat Robert nisu zakucali na vrata šaha Abasa I. Dvojica engleskih avanturista prethodno su se ponudila evropskim dvorovima da preuzmu diplomatsku inicijativu – za uzvrat su tražili novčanu naknadu i titule – kojom bi Safavedima obezbjedili podršku protiv Turaka. Pored toga, predložili su da upute Persijance u “magičnu” moć novog pronalaska, baruta…

View original post 525 more words