Zabranjeni grad, Kina – Forbidden City, China – 紫禁城

Myrela

Vlasti Narodne Republike Kine promijenili su ime Zabranjenog grada i on je postao Palata muzej (Gu Gung), ali za ostatak Kineza taj najgrandiozniji kompleks zgrada – koji pokriva površinu od preko 743.000 kvadratnih metara, ima 9.900 soba i nalazi se u centru Pekinga – i dalje je Zabranjeni grad (Ciđin Čeng), a to će i ostati. Smrću je kažnjavan svako ko bi se usudio da bez dozvole prođe kroz kapiju ovog raskošnog zdanja, rezidencije u kojoj su živjela 24 cara iz dinastije Ming i Ćing. Za te vladare Zabranjeni grad bio je zlatni zatvor, jer im njihov status “nebeskih sinova” nije dozvoljavao da se miješaju s obiičnim smrtnicima. Kako je bilo moguće vladati tako velikom imperijom, s potpuno izdvojenog mjesta, ostaje pitanje na koje se ne može lako odgovoriti. Komplikovane ceremonije, luksuz i poroci, koji su im ispunjavali svaki dan, vjerovatno su odvraćali pažnju careva od borbe za…

View original post 1,097 more words