Ajutaja, Tajland – Ayutthaya, Thailand

Excellent – translate with Google, if you need to.

Myrela

Neprijatelji su napadali sa sjevera, zaštićeni brdima iznad Sukotaja. Bili su brojčano nadmoćniji i dobro naoružani. Kralju U Tonu činilo se da je svaki otpor uzaludan, tako da je jednog dana, 1350. godine, donio bolnu odluku da napusti prijestonicu Sijama, osnovanu manje od sto godina, prije toga. Pitao je svoje vojne planere i mudrace za savjet, na kom bi mjestu trebalo podići novi grad. Prvi ga je posavjetovao da krene na jug, u ravnicu, gdje budući neprijatelj neće moći da stigne, a da ne bude primjećen izdaleka. Drugi je pogledao svete tekstove i posavjetovao ga da potraži mjesto gdje nam, voda koja se nalazi u korijenu simbolizma naroda Taj, ima spiralni tok. S takvim savjetima, kralje je poslao emisare u izvidnicu. Oni su se vratili kada su pronašli staru kmersku naseobinu u središtu složenog riječnog sistema, nastalog djelovanjem rijeka Mae Nam Lopburi, Pasak i Čao Praja. U Ton je…

View original post 373 more words