Manastir Poganovo, Srbija – Poganovo Monastery, Serbia

Myrela

Jedan podatak koji govori o davnoj prošlosti manastira Poganovo, u istoimenom selu kod Dimitrovgrada, nalazi se na zapadnoj strani hrama, gdje su uzidana tri okrugla kamena sa urezanim imenima: Jovan Bogoslov, patron hrama, Gospodin Konstantin i Gospođa Jelena, najvjerovatnije ktitori manastira. Smatra se da je osnivač manastira Konstantin, unuk velikog vojvode Desimira koji je priložio jednu knjigu “Svetome Jovanu Teologu”. Postoji i drugo mišljenje, po kome je manastir Poganovo osnovao 1395. godine Konstantin Dejanović Dragaš, sestrić cara Dušana. Poslije njegove smrti, po toj hipotezi, manastir je dovršila njegova kćer Jelena, žena vizantijskog cara Manojla Drugog Paleologa. Osnova crkve je malih dimenzija, trikonhaldnog izgleda, sa svim odlikama moravskog graditeljstva. Iznad centralnog dijela naosa je osmostrano kube, a na zapadnoj strani kula-zvonik. Izvjesnu posebnost predstavlja gornja galerija nad narteksom, koji nije u vezi sa hramom.

Natpis iznad ulaznih vrata kazuje da je crkva živopisana 1499. godine. Ciklus Hristovih muka prikazan je u…

View original post 103 more words