Pećina Orlovača, Pale, Republika Srpska / BiH – Orlovača Cave, Pale, Republika Srpska / BiH

Orlovaca Cave, Pale, Republika Srpska

Myrela

Pećina Orlovača je jedina turistička pećina Republike Srpske. Nalazi se u mjestu Sumbulovac, udaljena od magistralnog puta Sarajevo-Sokolac 900 metara. Pećina je odavno poznata u biospeleološkoj literaturi. Viktor Afelbek, kustos Entomološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, još je početkom dvadesetog vijeka u uskom kanalu (“Ulaz prvih istraživača”) pronašao pećinskog insekta kojeg je determinisao poznati koleopterolog Edmund Rajter 1913. godine i dao mu naziv Orlovacensis, po lokaciji na kojoj je pronađen. Podzemni kanali pećine, kakvu sada poznajemo, otkriveni su 1975. godine. Na poziv Save Minića (po kome je pećina jedno vrijeme i nosila ime), speleolozi SD “Zelena brda” iz Trebinja i smučarsko-planinarskog društva “Jahorina”, Miroslav i Božidar Kurtović, Momčilo Piljević i Muhamed Hadžiabdić, propuzali su kroz 206 metara dugačak, uzak kanal koji se sada naziva “Ulaz prvih istraživača”, i ušli u, do tada, nepoznate dijelove pećine. Narednih godina istraženo je oko 2.500 metara podzemnih kanala.

Pećina Orlovača je svojim kanalima…

View original post 424 more words