Zaštićena oblast Ngorongoro, Tanzanija – Ngorongoro Conservation Area, Tanzania

Ngorongoro Conservation Area, Tanzania

Myrela

Ngorongoro je skoro savršenog kružnog oblika, nešto ispod dvadeset kilometara u prečniku i, kao takav, jedan je od najvećih kratera na svijetu, iako se tokom proteklih milenijuma nije pretvorio u jezero. Njegov obod ima zidove čija se visina kreće između 400 i 600 metara, ali to nije oduvijek bilo tako. Kada je krajem mezozoika i početkom kenozoika formiran, Ngorongoro je bio snažan vulkan i, kako naučnici smatraju, veći od svojih susjeda – Lulmalasina 3.587 metara, Oldeanija, 3.168 metara, pa čak i Kilimandžara, najveće afričke planine sa 5.888 metara, međutim, proradio je takvom slilinom da se u potpunosti urušio. Tokom vremena njegov udubljen oblik postao je za divlji svijet sigurno utočište kome nema ravnog u Africi, neka vrsta “arene” koja sadrži izvanredne prizore prirode u svoj svojoj divljini.

Proglašen zaštićenom zonom 1959. godine, ovaj krater je vrhunac ogromnog ekosistema koji predstavlja ravnica Serengeti. Pored toga što predstavlja konačnu destinaciju u velikim…

View original post 332 more words