Pirineji-Mon Perdi, Francuska, Španija – , France, Spain

Vivaldi translation of title and first sentence: Pyrenees-Mon ​​Perdi, France, Spain -, France, Spain
Despite the fact that over the past century, industrial development has fundamentally changed the habits of mountain communities across Europe, it is not uncommon in the spring to meet shepherds grazing their flocks on the higher slopes of the Pyrenees.

Myrela

Uprkos činjenici da je tokom prošlog vijeka industrijski razvoj iz temelja promijenio navike planinskih zajednica širom Evrope, nije neobično na proljeće sresti pastire kako izvode svoja stada na ispašu na višim padinama Pirineja. Ljetnja ispaša je način gajenja životinja koji su započeli neolitski polunomadski pastiri nastanjeni širom južne Evrope, a danas je karakteristična za male zajednice. Stari Evropljani su se prilagodili hladnoj klimi doline Mon Perdija (Monte Perdido na španskom) tokom paleolitskog doba, što dokazuju ostaci ljudskih naseobina koji datiraju iz vremena od prije 40.000 godina. Otada su stanovnici ovih oblasti živjeli s prirodom koja im je zadavala muke i čijim su se zahtjevima prilagođavali tokom milenijuma, ali ih ona, ipak, nije ugrožavala.

Sačinjen od Nacionalnog parka Ordesa i Monte Perdido u Španiji i Nacionalnog parka Zapadni Pirineji u Francuskoj, lokalitet koji UNESKO označava imenom Pirineji – Mon Perdi, površine gotovo 300 km², prostire se u centralnoj oblasti Pirineja koja…

View original post 307 more words