Palata Drotningholm, Švedska – Drottningholm Palace, Sweden

Google translation of introduction: Palace Drotningholm, Sweden – Drottningholm Palace, Sweden

In 1981, King Carl Gustav XVI of Sweden and his family moved their permanent residence to an island in Lake Melaren, not far from the capital. It is possible that they did that because, in the previous year, by changing the constitution of the country, the monarchy was reduced only to a representative role. As the king lost his central place in political life, the state-owned Drotningholm proved to be an ideal solution for his isolation.

Myrela

Godine 1981. švedski kralj Karl Gustav XVI i njegova porodica preselili su svoju stalnu rezidenciju na ostrvo u jezeru Melaren, nedaleko od prijestonice. Moguće je da su to uradili zbog toga što je, prethodne godine, promjenom ustava zemlje monarhija svedena samo na reprezentativnu ulogu. Pošto je kralj izgubio centralno mjesto u političkom životu, državni posjed Drotningholm pokazao se kao idealno reješenje za njegovu izolaciju. Naziv Drotningholm (“Kraljičino ostrvo”) potiče iz šesnaestog vijeka kada je kralj Johan III na tom mjestu podigao palatu za svoju suprugu Katarinu Jagelonsku. Zdanje je bilo kratkog vijeka, izgorelo je do temelja 30. decembra 1661. godine, nekoliko mjeseci po prelasku u vlasništvo Edvige Eleonore, regentkinje mladog Karla XI. Rekonstrukcija koju je započeo Nikodemus Tesin Stariji, a nastavio njegov sin, trebalo je da istakne veličinu Švedske koja je, nakon sklapanja Vestfalskog mira 1648. godine, postala jedna od vodećih evropskih sila.

Palata oličava vrhunac nordijskog baroka. Središnjim dijelom…

View original post 379 more words