Pećine Agteleka i Slovačkog karsta, Slovačka i Mađarska – Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst, Slovakia and Hungary

Google translation of title: Caves of Aggtelek Karst and Slovakia Karst, Slovakia and Hungary –

Myrela

Speleolog Jožef Šartori je 1794. godine nacrtao mapu na kojoj je predstavio preko kilometar i po pećine Baradla, karstne formacije u sjeveroistočnoj Mađarskoj. Ovo je bila prva mapa neke pećine, uopšte, ali je tek poslije 30 godina Šartorijevo djelo završeno da bi predstavilo osam kilometara podzemnih odaja i hodnika. U međuvremenu, 1806. godine, poslije ugrađivanja stepenica i zaštitne ograde, neobični prirodni fenomen privukao je svoje prve turiste. Prošlo je više od jednog vijeka prije nego što je jedan drugi speleolog, Jan Majko, svojom istrajnošću otkrio da je pećina Baradla povezana sa obližnjim pećinama Čertova Djerom (“đavolji ponor”) i Liščija Djerom (“lisičja jazbina”). Ono što je više čudilo bila je činjenica da pećina Baradla s pećinom Domica na padinama Karpatskih planina, koje se danas nalaze u Slovačkoj, obrazuje jedinstven kompleks dugačak 21 kilometar.

Godine 1977. Slovačka je ustanovila Zaštićenu oblast slovačkog karsta, a dvije godine kasnije Mađarska je osnovala Nacionalni park…

View original post 320 more words