Jahorina – Ljeto

Google translation of introduction: Jahorina is a mountain in Bosnia and Herzegovina, located partly in the municipality of Pale and to a lesser extent in the municipality of Trnovo. The highest peak is Ogorjelica with 1916 m above sea level. Jahorina is about 30 km long and 15 km wide mountain between Kasindolski potok, Bistrica, Paljanska Miljacka and Grabovica in the north, Prača, Lipovački potok and Korijena in the east, the upper course of Koluna and Crna Rijeka in the south and Željeznica in the west. The highest part of Jahorina is Gola Jahorina, which together with Ravna Planina forms the central massif of Jahorina.

Myrela

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini., nalazi se djelom u opštini Pale i manjim dijelom u opštini Trnovo. Najviši vrh je Ogorjelica sa 1916 m nadmorske visine. Jahorina je oko 30 km duga i 15 km široka planina između Kasindolskog potoka, Bistrice, Paljanske Miljacke i Grabovice na sjeveru, Prače, Lipovačkog potoka i Korijena na istoku, gornjeg toka Kolune i Crne Rijeke na jugu i Željeznice na zapadu. Najviši dio Jahorine je Gola Jahorina, koja sa Ravnom Planinom čini centralni masiv Jahorine.

Posjetioci olimpijske planine mogu da uživaju u adrenalinskim vožnjama.

Tower ili Toranj smješten na plato Poljice omogućava penjanje na visinu od 9 metara laganim povlačenjem užeta.

Loopster ili Balerina na platou Poljice omogućava djeci, tinejdžerima i odraslima da se u potpunosti zabave u vožnji koja predstavlja jedinstveno iskustvo.

Skydive smješten je kod jezera za vještačko osnježavanje, na vrhu Poljica koji su ujedno najatraktivnija lokacija na planini.

Planinski bob

View original post 26 more words