Pećine Mogao, Kina – Mogao Caves, China — Myrela

Godine 366. monah po imenu Lu Cuen prolazio je blizu Duenhuanga, jednim od najvažnijih karavanskih pravaca na Putu svile, kada je ugledao bljesak zlatne svjetlosti u kojoj su mu se ukazala lica hiljada Buda. Tako je povjerovao da to mjesto – oaza na obodu pustinja Gobi i Taklamakan u zapadnoj Kini, 1.930 kilometara zapadno od […]

Pećine Mogao, Kina – Mogao Caves, China — Myrela