Čan Čan, Peru – Chan Chan, Peru

Myrela

U školama Truhilja djeci se i danas prenosi mit po kojem je Čan Čan osnovao tvorac Sunca i Mjeseca, zmaj koji se po tradiciji predstavlja dugom, simbolom života i kosmičke energije. Iako se zna da je taj izuzetan grad od ćerpiča (najveći takav grad na svijetu, prema Ginisovoj knjizi rekorda) bio prijestonica Čimua, porijeklo naroda je ostalo nejasno. Tehnološki i naučno bili su najnaprednija civilizacija u Peruu, a njihov procvat trajao je od 1100. godine, kada su potisnuli civilizaciju Moča, sve do 1470. godine. Neki stručnjaci, čak, vjeruju da su Čimu bili majanski kolonisti pridošli iz Meksika. Bilo kako bilo, Čimu su imali veoma složenu i raslojenu političku i društvenu organizaciju. Bili su vješti inžinjeri, sposobni da vrlo oštroumno osmisle sistem za navodnjavanje i posjedovali su veliko znanje o metalurgiji. Na umjetničkom planu, izgleda da nisu bili velike estete već su radije slijedili načelo korisnosti. Zato su predmeti koje…

View original post 131 more words